Po odchodu dlouholetého generálního sekretáře svazu Přemysla Fulína do důchodu je záměrem vytvořit funkci generálního manažera, jehož úkoly budou řízení sekretariátu, styk s médii a sponzory a příprava všech mistrovství ČR včetně mezinárodních. Hledá se i reprezentační trenér pro celek žen ČR. Po odstoupení Marie Hrachové z této funkce vedl ženy ČR od začátku roku 2008 trenér Petr Nedoma, který zůstane zřejmě nejvážnějším kandidátem na tento důležitý trenérský post. Šanci přihlásit se do výběrového řízení ale dostanou i další zájemci.

Výběrové řízení na obsazení obou výše zmíněných funkcí má vzhledem k naléhavosti vyřešení krátké časové ohraničení. Přihlášky na funkci generálního manažera jsou termínovány do 5.srpna, na trenéra reprezentace žen ČR do 20. července. (er)