Sešlost necelé padesátky zájemců o sport přivítal Jaroslav Seďa, dělník místního cukrovaru, významné myšlenky a poslání klubu přednesl student medicíny Jan Trappl a rovněž návrh směrnic klubu.

Předsedou správního výboru klubu se stal Vavřín Suchý, místopředsedy Karel Melichar a Josef Liška, tajemníkem Josef Seďa, náčelníkem František Dostoupil, dalšími členy Antonín Ševčík, Adolf Chlup, Matěj Mahdal, František Drs. Členské příspěvky pro zakládající členy byly stanoveny na 50 Kč, pro další členy 1,50 Kč za měsíc.

Byly založeny odbory fotbalu, cyklistiky, turistiky, tenisu, odbory hudební a společenský pořádaly divadelní představení, večírky, čaje, taneční zábavy, plesy a hody a zajišťovaly tak příjmy pro činnost klubu. V roce 1930 bylo vybudováno i přes odpor některých členů rady obce fotbalové hřiště.⋌(lk)