Začátky volejbalu se datují do konce předminulého století roku 1895. Vznikl na univerzitě v Chicagu. Velmi záhy se rozšířil po celém americkém kontinentě. Evropa poznala volejbal v roce 1917. Jednak tuto hru přinesli američtí vojáci bojující na území Francie a do pobaltských zemí jej přinesli američtí vystěhovalci. Právě demobilizovaní vojáci ji i v českých zemích rozšiřovali.

Tak jako v ostatních sportech, rozšířil se volejbal mezi studenty a v Sokolských jednotách. Specifikou volejbalu však bylo to, že se stal velmi populárním sportem v trampských osadách. Podle dochovaných materiálů se začal hrát nejdříve v Sokole Břeclav I. První zmínky o vzájemných zápasech jsou v týdeníku Břeclavsko z roku 1927. Z dob kolem roku 1930 jsou zmínky o tomto sportu z Mikulovska, Hustopečska i Pohořelicka. Vzhledem k tehdejšímu uspořádání byl rozvoj volejbalu spojován i s Hodonínem. Velmi úspěšně se mu dařilo (a stále daří) v Kobylí. Jeho rozvoj ustrnul a část tradic se zpřetrhala za II. světové války a následným odsunem velká část obyvatel z pohraničních oblastí. V poválečných letech měl stále silné zázemí v Břeclavi a okolí, neustrnul ani v Kobylí.

Na Břeclavsku vyrůstali i výrazné osobnosti českého volejbalu. Československo, nyní Českou republiku, reprezentovali Karel Pavlík ml., Čapka, Fabikovičová a nyní Kamil Baránek. Mnoho hráčů hrálo v nejvyšších českých soutěžích. Z regionu působilo hodně trenérských osobností a volejbalových odborníků, kteří ovlivňovali volejbalovou metodiku v českém a jihomoravském volejbale. Nejde přitom nejmenovat Svatopluka Fučíka, Mirka Schejbala, Milana Marka. O mnoha dalších bychom se zmínili později. Nesmíme zapomenout na to, že z Mikulova pocházel trenér československé reprezentace Melíšek.
Velkým vyznamenáním i pro břeclavský volejbal bylo i to, že v něm působil i mezinárodní rozhodčí volejbalu Karel Pavlík starší, který rozhodoval i zápasy MS v Tokiu.
Je mnoho jmen, která by si zasloužila zveřejnit. Snad se to podaří v dalších částech, chtěli bychom se v nich věnovat jednotlivým regionům zvlášť.