První zmínka je z roku 1932, kde v tehdejším okresním přeboru skončili mikulovští dorostenci na druhém místě za Sokolem Břeclav Ι. Mikulov se objevuje pravidelně až do roku 1937 ve výsledcích turnajů v Hodoníně, Charvatské Nové Vsi, Břeclavi a Poštorné.

Další již konkrétnější zmínky o volejbale na Mikulovsku se váží k samotnému Mikulovu v roce 1945. Mikulovské družstvo se zúčastnilo prvního volejbalového turnaje v Břeclavi, kde skončili mikulovští na pátém místě za Strážnicí, Znojmem, Moravskou Novou Vsí a Sokolem Břeclav.
Z roku 1946 je i první zmínka o volejbalovém družstvu Valtic. V Mikulově se hrálo dlouhou dobu na hřišti za koupalištěm, v tu dobu ještě s hliněným povrchem.

Z dochovaných materiálů se dozvídáme jen velmi málo jmen. Víme však, že velkým organizátorem volejbalu byl Ing. Jaroslav Fučík a předseda tehdejšího Slavoje Mikulov pan Melíšek. Ve volejbalu se v této době uplatňovali „obojživelníci“ – hráči hrající jak volejbal, tak i basketbal.
Vybudováním čtyř antukových kurtů na koupališti v roce 1960 nastává další rozmach volejbalu. Vyrůstala tu nová volejbalová generace pod vedením starších hráčů.

Velkou zásluhu o volejbal mezi mladými studenty měl na gymnáziu prof. Hrdlička, vychoval například volejbalovou generaci Buchtů. Příchod reprezentanta Karla Pavlíka jako učitele na základní školu Valtická je dalším přínosem pro rozvoj mikulovského volejbalu.

V roce 1985 vzniklo družstvo vedené hrajícím trenérem Závodným. Po získání titulu přeborník okresu muži postoupili v meziokresní kvalifikaci do krajského přeboru . V následujícím roce vybojovali postup do krajského přeboru ΙI.třídy a pravidelně se umísťovali na předních místech.

V této době byli mikulovští muži nejlepším družstvem na okrese, a to i před Poštornou. Nejlepšího výsledku dosáhli v roce 1990, kdy skončili v KP na druhém místě za rezervou Zbrojovky. Jen diky nedbalosti v posledním zápase se připravili Mikulovští o postup doΙII. volejbalové ligy.

Mikulov – to není jen šestkový volejbal, ale jsou zde velmi populární debly. Pořádali se zde význačné turnaje republikové úrovně. Neocenitelnou roli v popularizaci volejbalu měly turnaje mezi školami a místími podniky.
Organizovaná část volejbalistů se soustřeďovala v TJ Pálava Mikulov, kde oddíl volejbalu vedl velmi dlouhou dobu neúnavný a obětavý Rostislav Souchop.

Postavením nové sportovní haly, získali volejbalisté výborné zázemí. Pravidelně od roku 1986 se zde objevují světová družstva, zejména při konání mezinárodních jarních turnajů v Brně.
V hale se vystřídala při zápasech a soustředěních téměř celá ženská volejbalová reprezentace. Hrálo tu 26 zahraničních družstev. Třešničkou na volejbalovém dortu bylo jediné vítězství českých volejbalistek nad Kubánkami.