Volejbal se hrál v obou tělocvičných jednotách: Sokolu i Orlu. Mezi průkopníky tohoto sportu patřil učitel Kratochvíl, dále Františkové, Štika, Sedláček, Petrla, Svoboda, Bohuslav Damborský, Mihulík, Matuška, Varmuža, Kučera a Josef Bláha.
V tu dobu to byl ryze rekreační sport. Nebyly organizované mistrovské soutěže. Hrálo se mezi sebou, s okolními vesnicemi. Slibný rozmach byl zastaven okupací republiky a zrušením tělocvičných jednot.

Za protektorátu jej hrála většinou mládež pro zpestření volného času. V roce 1950 byla vytvořena jen jedna TJ pod názvem Sokol. Bylo to období ,,řízené“ reorganizace veškerého sportu, pravidelnost lze datovat do let kolem roku 1958.

Od roku 1961 se Kobylí zapojilo do okresních soutěží. V okresním přeboru skončilo na 5. místě
z 18 družstev. V roce 1962 bylo již Kobylí 2. za Slovanem Břeclav. Rok na to již nemělo Kobylí v OP konkurenci. Stalo se okresním přeborníkem a postoupilo do krajských soutěží.

V roce 1964 se v KP II.třídy umístnili Kobylští na 5.místě. Za sebou zanechali okresní rivaly Břeclav a Mikulov.
I v roce 1965 skončilo družstvo v KPII na 5. místě. V těchto letech měl oddíl i dobrá družstva dorostenců a dorostenek.
Z jejich středu zaslouží pozornost duše kobylského volejbalu František Řačák.
V roce 1967 převzal vedení oddílu po Vojtěchu Vykydalovi Jaroslav Máčal.

V těchto letech patřilo Kobylí do nerozlučné okresní trojice v KP. Byla to tvrdá konkurence mezi
Poštornou, Kobylím a Mikulovem. Své pozice si oddíl udržel až do roku 1980. Bylo to zásluhou i velmi dobrých dorostenců a družstva žen. Ty skončily v roce 1978 v OP na 2. místě.

V novodobé historii již Kobylí tak úspěšné nebylo. Na Kobylském volejbalu si lze nicméně cenit nejvíce jejich systematičnost, zarputilost a odvahu.
Jinak by zde nebylo možno uspořádat každoročně tak náročné turnaje, jako jsou memoriály Petra Zemánka a Antonína Kani, bez nadsázky lze říci, že to jsou nejstarší turnaje v břeclavském okrese. Patří do špičky moravských turnajů a svou oblibu mají i v mnoha oddílech Čech.