Jak jste spokojen s průběhem závodů, kolik se letos přihlásilo účastníků?
Letos pořádáme již 9. ročník drezurních závodů. Na tento víkend se nám do závodů přihlásila čtyřicítka koní z moravských a slovenských stájí. Bohužel, pro malou účast se nekonal 3. ročník paradrezury, jelikož se nám nepodařilo sehnat dostatek účastníků, kterých je jak šafránu.


Můžete pro laickou veřejnost objasnit, co je náplní drezúry? Jaké prvky musí jezdec s koněm zvládnout?
Ty nejzákladnější prvky jsou směrové povely, doprava, doleva, potom následuje chůze vpřed a vzad, poté zvládnutí klusu a cvalu. K nejobtížnějším prvkům patří otočky a piruety.


Podle jakých kritérií hodnotí rozhodčí?
Hlavním ukazatelem je soulad jezdce s koněm. V této disciplíně je celkový dojem nejdůležitější. Jestli kůň jezdce poslouchá na slovo, nebo to dělá neochotně. Pokud je kůň dobře vycvičen, oko neznalého diváka povely ani nezaregistruje. Všechny úkony jsou obodovány a za prohřešky koně se potom body strhávají. Rozhodčí poté vyjádří výsledek v procentech.


Na počátku jste zmínil paradrezuru, jak takové závody probíhají?

V této soutěži závodí jezdci s různými handicapy, jsou rozděleni podle stupně handicapu. Na první pohled se závody neliší od klasických drezúr zdravých jezdců, protože i závodník s mentální retardací dokáže zvládnout jednodušší povely. Jedině u slepých závodníků je rozdíl, ti jezdí podle pokynů svých pomocníků, kteří jim hlásí písmena sektorů kolbiště, do kterých má jezdec najet.


Jezdectví nestojí zrovna v popředí zájmu veřejnosti. Je těžké v našem regionu sehnat sponzory?

Jižní Morava není právě ideálním místem, co se podmínek pro sponzoring jezdectví týče. Velké průmyslové podniky, co v okolí sídlí, nemají zájem podporovat tento sport, protože návratnost jejich investic tu téměř není.
Se zajištěním závodů nám pomohla společnost Vinofol, která zároveň věnovala ceny do soutěže a přispělo i město Mikulov.


Prozraďte nám, jak dlouho trvá výcvik takového drezurního koně?
Kůň si na drezuru zvyká odmala, asi od tří let svého věku, kdy může začít jeho výcvik. Ten potom trvá minimálně dalších pět let, než kůň automaticky zvládá ty nejzákladnější povely svého jezdce.

MARTIN DANEŠ