První osamocená vlaštovka se objevila již v roce 1872 v Podivíně, kdy vznikl první Sokol. Zasloužil se o to brněnský funcionář Sokola Brno Jan Rychman. Shromáždil kolem sebe skupinu lidí a na nich založil sokolskou jednotu. I když se nedochovaly žádné písemné materiály, její činnost byla dostatečně známa.

Jejích 34 členů v hostinci u Baumanů schůzovalo, cvičilo, pořádalo přednášky a výlety do okolí. Po udání jednoty policii byla tato až do roku 1900 zakázána. Mezitím již vznikl v roce 1894 Sokol Břeclav, který založil břeclavský advokát Karel Čermák.

V roce 1895 se už cvičenci Sokola Břeclav představili na III. všesokolském sletu v Praze. Agilní v zakládání spolků byli i Němci, již v roce 1871 vznikl první bruslařský spolek, údajně první v Rakousku, v roce 1874 byl založen veslařský spolek Lundenburger Ruderverein, který od roku 1884 pořádal moravské legaty. V roce 1875 vzniká v Břeclavi tělocvičný spolek Turnverein, který se podílel na pořádání tělovýchovných slavností. Oživení přinesl přelom století, kdy za krátkou dobu vznikla celá řada nových sokolských jednot kolem roku 1910.

(lk)