„Cílem bylo zjistit, jaké jsou možnosti v produkci biomasy v zemědělství a při hospodaření v lesích a jestli by bylo ekonomické takto získanou biomasu využít v energetice. Ukázalo se, že ano. Studie je takovým podkladem pro možná rozhodnutí pustit se do podnikání v tomto oboru,“ vyjádřil se Michal Solařík coby realizátor studie.

Pro energetické využití je podle něj možné v regionu získat až 43 789 tisíc tun biomasy, což by stačilo pro vytápění sedmi tisíc rodinných domků. Toto číslo by mělo být dostatečným signálem jak pro zemědělce, tak po potenciální spotřebitele energie, aby se obnovitelnými zdroji a biomasou začali na Mikulovsku reálně zabývat.