„Nejen výborné dopravní spojení a blízkost k metropolím Rakouska, Slovenska a Maďarska, ale i naše vyhodnocení potvrdilo, že ve Znojmě, Břeclavi, Kyjově a v Brně je obrovský potenciál podnikatelského růstu,“ sdělil generální ředitel společnosti Factum Invenio Jan Herzmann.

Firma, která výzkum prováděla, hodnotila města na základě padesáti kritérií. Do porovnání bylo zařazeno všech jedenadvacet jihomoravských obcí s rozšířenou působností. Žebříček zahrnuje podporu podnikání ze strany regionálních správ, porovnává podnikatelské prostředí, situaci na pracovním trhu, atraktivitu lokality, cenové podmínky dané oblasti a výsledky výzkumu na radnicích a mezi podnikateli.

Hustopeče se v žebříčku umístily na šestém místě, Mikulov skončil patnáctý. Na samém dně jsou Pohořelice, kde jsou podle Factum Invenio omezené zdroje pracovních sil, vysoké ceny sledovaných položek a podprůměrná podpora veřejné správy.

Zveřejnění žebříčku je součástí celorepublikové soutěže Město pro byznys, ve které se hodnotí dvě stě pět obcí s rozšířenou působností a dvaadvacet pražských obvodů.

„Skutečnost, že podnikatelé dostanou do ruky určitý návod, jak vstřícné či nepružné jsou konkrétní radnice, velmi vítáme. Je na čase si uvědomit, že regiony a obce významně dotvářejí podnikatelské prostředí a mohou chuť do podnikání značně ztrpčit nebo na druhou stranu jej i zpříjemnit,“ řekl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Soutěž vznikla jako reakce na potřebu monitorovat regionální iniciativu a ukázat, jak se místní správy podílí na zlepšení podnikatelského prostředí.