Pitná voda by měla cestu od distributora vody k vodovodnímu kohoutku urazit co možná nejrychleji. Vodárenská společnost plánuje, buduje a udržuje vodovodní síť tak, aby tento cíl splnila. Když voda delší čas neteče, říká se, že stagnuje.

Stagnující voda je srovnatelná s potravinou s prošlým datem spotřeby. Nemusí sice nutně prodělat negativní změny, ale k těmto změnám může dojít a nemusí být bezprostředně patrné pouhými smysly.

Ilustrační foto
Čtenářská poradna: Kvalita vody a co s ní souvisí

Jestliže voda stojí v potrubí, může do sebe přijmout látky obsažené v materiálu, z něhož je potrubí zhotoveno, a také z kovových částí instalací, které obvykle podléhají korozi.

Tím se za určitých okolností může během několika málo hodin kvalita pitné vody zhoršit. Pokud budete několik dnů pryč, pak lze doporučit, abyste před odchodem uzavřeli bytový uzávěr vody.

U rodinného domu uzavřete armaturu za vodoměrem. Po návratu z dovolené uzávěry opět otevřete a vodu nechte pět minut jednoduše odtékat.