Kromě pozemku, na němž ještě před časem stály ruiny bývalého podniku Tranza, mají podnikatelé zájem o vybudování obchodu na zámeckých loukách. Obě místa jsou v soukromých rukou. Vybudování kolosu však brání územní plán.

„Na zámeckých loukách ještě do schválení nového územního plánu ten stávající takový záměr umožňuje. Toto území má však limity spojené s ochranou přírody, hraničí s Naturou 2000, jsou tam limity protipovodňové ochrany, pasivní záplavové zóny a významná je i dopravní situace. V minulosti se zatím nikomu nepodařilo tímto kolečkem projít," uvedl starosta.

Investoři sice mohou o změnu územního plánu požádat, jde však o nákladný krok s nejistým výsledkem.