To je jedno ze zjištění, ke kterým dospěla lednická Bioakademie. Sedmého ročníku mezinárodní konference o ekologickém zemědělství se v Lednici zúčastnilo dvě stě sedmdesát hostů ze sedmadvaceti zemí. „Také objem zpracovaných biopotravin prodaných ze dvora u masa a masných výrobků je zanedbatelný. Často je navíc předmětem nelegálního prodeje,“ upozornila Kateřina Čapounová ze svazu Pro–Bio.