Společnost zaměřující se například na výrobu matrací obsadila místa mezi nejlepšími třiceti i v dalších kategoriích. „V kategorii objemu exportu v letech 1993 – 2011 se Gumotex umístil na třicátém místě. Za hodnocené období vyvezl Gumotex na zahraniční trhy své výrobky za 18,3 miliardy korun. V kategorii nárůstu exportu v letech 1993 – 2011 se Gumotex umístil na 19. místě mezi tuzemskými exportéry. Proti roku 1993 vzrostl jeho export více jak dva a půl krát," uvedl Horníček.

Soutěž vznikla v roce 1993 a účastnit se jí mohou pouze podniky, které vyvezou zboží za více než sto milion korun. „Pro Gumotex byl rok 2011, který byl v soutěži hodnocen, z hlediska exportu velmi příznivým. Proti předcházejícímu roku vzrostl o 223 miliony korun, to je o více než 23 procent a dosáhl hodnoty 1,180 miliardy korun," pokračoval Horníček, podle nějž se vývoz v roce 2012 zvýšil asi o sto milionů korun. V současné době zaměstnává Gumotex celkově 1 150 lidí.