O povaze nynější velké proměny KB svědčí i fakt, že její význam vysvětlují ve vybraných městech ČR samotní členové představenstva. Jejich přítomnost v Brně jsme využili pro rozhovor s generálním ředitelem KB Janem Juchelkou.

Můžete říci, co je podstatou nové éry v činnosti KB?

Digitalizace a zjednodušení. V souladu s tím nyní zavádíme nový komplexní bankov-ní systém, nové kanály včetně mobilní aplikace KB+, zjednodušenou správu platebních karet a zrychlení procesů vůbec. Práce na transformaci jsme začali v roce 2020, ukončíme je do tří let, kdy do nového systému budou převedeni všichni klienti, ať už fyzičtí občané (letos jich bude asi 300 tisíc), nebo podnikatelé.

Jaká role čeká v nových podmínkách vaše pobočky?

V současnosti máme v České republice necelých dvě stě poboček, což je to optimální stav pro to, abychom byli lidem nablízku. Navzdory našemu velkému pokroku v digitalizaci jsme a budeme bankou univerzální. Máme skvěle vyškolené kolegyně a kolegy na pobočkách, kteří klientům rádi pomůžou jak cestou moderních technických prostředků, tak osobně. Pobočky zároveň dostávají nový vzhled hodný 21. století, který se zároveň nese v duchu funkčního minimalismu a udržitelnosti

Které jsou specifické vazby KB na Brno?

Náš vztah vůči tomuto krásnému městu je přímo strategický. Pomáháme zde při financování celé řady projektů, z nichž za všechny uvedu alespoň objekty infrastruktury, a to v miliardové hodnotě, které pomůžou rozvoji města. Zároveň pomáháme i brněnským univerzitám, jejichž vysoká úroveň vzdělávání je obecně známá. Finančními dary podporujeme konkrétní školy i konkrétní studijní obory. Současně je to pro nás příležitost vyhledávat talenty, tedy absolventy, kteří by jednou mohli u nás pracovat.

Komerční banka významně přispěla k budování sítě sdílených bankomatů. Co vás k tomu vedlo?

V tomto projektu se k nám přidaly Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Air Bank. Spolu nabízíme v ČR impozantní síť více než 2000 sdílených bankomatů. Díky tomu můžeme navíc stávající duplicitní bankomaty přesunout tam, kde jsou více potřeba. Od klientů i odborné veřejnosti zaznamenáváme velmi pozitivní ohlasy. Od samého začátku vedeme o této iniciativě diskusi i s ostatními bankami napříč českým trhem, což rovněž potvrzuje přitažlivost celého záměru.