Pod střechu už zemědělci dostali téměř všechno obilí. Poslední kusy polí posečou kombajny ve středu. Podle ředitele okresní agrární komory v Břeclavi Ladislava Sečkáře je sklizeň podprůměrná. „Nejprve nás trápilo velké sucho. Kdyby byly srážky v době, kdy je to pro obilí nejlepší, mohli jsme sklidit až o deset procent víc,“ vysvětlil.

Výnos obilí je v regionu pět celých čtyři tuny na hektar pole. „Odhaduji, že na Olomoucku a na Hané mají výnosy asi o jednu tunu na hektar vyšší. Netrápilo je takové sucho jako nás,“ srovnal místní podmínky s jinými regiony Sečkář.

Kromě suchého počasí zkomplikovaly žně i následné deštivé dny. Půda byla pro těžkou techniku příliš měkká. „Kvůli mokru kombajny stály a nemohly do polí vyjet,“ potvrdil zemědělec. Dlouho čekat na vyschnutí polí stroje také nemůžou. Technika je nasmlouvaná do jiných míst republiky, například na Vysočinu.

„Na konci žní nám pomohly kombajny, které přijely ze Slovenska. Tam už mají sklizeno,“ řekl Sečkář. Aby bylo obilí pod střechou včas a stroje se mohly přesunout do dalších regionů, pracuje se na polích i v noci. „Pokud není rosa, sklízíme až do nočních hodin. Ráno se zase snažíme vyjet co nejdřív. Záleží opět na rose,“ přiblížil zkušený zemědělec. Za poslední den žní se výnosy nijak nezmění. „Letos je sklizeň slabý podprůměr. Nižší jsou například výnosy pšenice,“ uzavřel Sečkář.