„Největší zájem o diskuzi projevili lidé v Hlohovci a Přítlukách, kteří vyjádřili velký zájem se sdružením spolupracovat. Nejmenší zájem byl v Podivíně, Velkých Bílovicích a Bulharech," uvedl předseda výkonné rady MAS Vinařská Milan Sedláček z Valtic.

Plodné návrhy podle něj zazněly v Rakvicích či Lednici. „Několik myšlenek nastínil vinař a jeden ze zakladatelů sdružení Miloš Michlovský. S originální návrhy přišel i lednický vinař Vlastimil Peřina," poděkoval jim Sedláček.

Ve Valticích se zase řešila otázka, co s vybudovanou kapacitou ubytování a sklepů. Zatímco o víkendech je naplněná, v týdnu naopak je turistů málo.

Z Rakvic zaznělo: „Každá generace by měla ochraňovat odkaz předků a zanechat něco potomkům".

Pro zástupce MAS Vinařská byla nepříjemným faktem neúčast zájmových spolků u kulatých stolů. „Přitom ty by mohly ze spolupráce s místní akční skupinou těžit nejvíce," upozornil předseda.

V otázce, co zanechat potomkům, má podle něj MAS Vinařská již jasno. Nyní se ale zaměří na zajištění přístupu k dotacím z Evropské unie.

„Začínáme pracovat na strategii území, která bude do Vánoc hotová. V lednu by ji měla schválit valná hromada sdružení, potom bude předložena k posouzení Ministerstvu zemědělství. Pokud ji posvětí, můžeme se v novém rozpočtovém období těšit na podporu nových projektů zlepšujících život obyvatelům a podporujících činnost podnikatelů zapojených obcí," uzavřel Sedláček.