Mikulov se mezi jednadvaceti schválenými projekty v oblasti cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina zařadil mezi elitu.

„Celý projekt je velice komplexní, obsahuje velkou řadu marketingových aktivit a jeho součástí je také proces, který může vyústit k založení destinační agentury. Ta by mohla převzít řízení turistické destinace Mikulovska, vytvářet další projekty a komplexně řešit záležitosti týkající se propagace regionu,“ uvedla tajemnice dobrovolného svazku obcí Mikulovsko Marcela Effenbergerová.

Výhody v založení destinační agentury spatřuje také starosta Mikulova Rostislav Koštial: „Získání dotace je rozhodně obrovský úspěch, a pokud by se podařilo v rámci projektu vytvořit destinační agenturu, bylo by to výborné. Jednotlivé subjekty by se podařilo sjednotit a celá destinace by byla řízena centrálně,“ popisuje.

Celkové náklady na projekt jsou přes deset a půl milionu korun, přičemž dotace tuto částku pokryje z dvaadevadesáti a půl procent. Jeho uskutečnění se bude týkat tří partnerů – města Mikulova, obce Pasohlávky a Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko.

Založení destinační společnosti je však v současné době spíše nejistá hudba budoucnosti. “Uskutečnění projektu bude dlouhodobější záležitost. Potrvá od října 2008 do konce roku 2010. O založení destinační agentury, která by převzala řízení celé destinace, probíhají v současnosti jednání, takže projekt zajistí město Mikulov a vše ostatní ukáže čas,“ uvedla Kateřina Korandová z odboru regionálního rozvoje mikulovské radnice.

Kristýna Michnová