Rozvoj a prosperita. Tato dvě slova nejlépe popisovala úspěšnou kariéru valtického podnikatele Petra Molčíka. Dnes už to neplatí. Dostavila se ekonomická krize a Molčík už není ve Valticích nejvýznamnější zaměstnavatel, čímž se mohl léta chlubit. Najednou je v insolvenčním řízení. A lidé, které zaměstnával, se hlásí o nevyplacené mzdy na pracovním úřadě.

„Co se týče firmy Molčík, máme v prosinci podaných šestnáct žádostí na vyplacení mzdových nároků,“ uvedla Vojtěška Nezvalová z kontrolního a právního oddělení břeclavského úřadu práce.

Insolvenční návrh může podat kdokoliv, třeba některý věřitel, a to krajskému soudu. Jako v tomto případě. Návrh nepodal žádný zaměstnanec.
Kolik peněz lidé, kteří u Molčíka pracovali, dostanou od státu, se odvíjí od jejích příjmu ve firmě. „Vychází to v součtu kolem devíti set tisíc korun. Další žádosti dojdou v lednu. Celkem se má jednat o zhruba padesát lidí,“ upřesnila Nezvalová s tím, že záleží na tom, kolik z nich přesně si o peníze požádá.

„Zákon stanoví rozhodné období, ve kterém můžeme vyplácet nevyplacené mzdové nároky, a pokud zaměstnanci splní zákonný požadavek, úřad práce je povinen tyto prostředky vyplatit. Zákon stanoví i hranici, do které je možné tyto mzdové nároky vyplatit,“ vysvětlil ředitel břeclavského úřadu práce Lubomír Marko.

Hrozící konkurz

Na firmu Petra Molčíka je zahájeno insolvenční řízení. S velkou pravděpodobností bude následovat vyhlášení konkurzu. V případě, že se tak skutečně stane, úřad práce uplatní u správce konkurzní podstaty své vyplacené mzdové nároky.

Na Úřadu práce Břeclav má Molčíkovo insolvenční řízení na starosti Miluše Otáhalová. „Ve firmě zřejmě nezůstal nikdo. Alespoň podle informací, které mám, už tam všichni skončili,“ sdělila úřednice.

Zahájená insolvence se týká Petra Molčíka jako fyzické osoby. Druhá kapitola je společnost Molčík s ručením omezeným, která vznikla zhruba před třemi lety. Insolvenční návrh na ni smetl Krajský soud v Brně ze stolu. Odmítl ho kvůli vadám.

Vyjádření Petra Molčíka se redakci včera nepodařilo získat. Neúspěchem skončila i žádost o kontakt na něj po vytočení čísla pevné linky na jeho příbuzné. „Máme zakázáno dávat jeho telefon, nezlobte se,“ pronesl do telefonu ženský hlas.

Nešťastný osud významného valtického podnikatele zasáhl i vedení města. „Firma se hodně rozvíjela i mimo republiku. Je to velká škoda. Molčík byl největší zaměstnavatel ve Valticích,“ poznamenala starostka Valtic Terezie Lvová s tím, že podnikatel třeba podporoval tamní fotbal nebo úspěšné mažoretky.

Pak nastal obrat a dnešní situace je žalostná. V insolvenčním rejstříku je uvedený celkový dluh podnikatele. Činil téměř pětadevadesát milionů korun.