„Odstraňování ekologických zátěží spočívá v opakované likvidaci pozůstatků ropoplynových sond. Odtěžit se musí i zemina, která je nadlimitně kontaminovaná ropnými látkami. Zároveň je třeba odčerpat kontaminované podzemní vody. Sanovat se bude biologickým rozkladem," vysvětlil Igor Němec z Palivového kombinátu.

Jde o území o rozloze osmadvacet kilometrů čtverečních v katastrech Moravské Nové Vsi, Hodonína, Mikulčic a Týnce. Těžba tam postupně končila v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století.

Součástí projektu bude také obnova sanovaných ploch. Území, v němž převažuje zemědělská půda a lesy, se bude nadále využívat dosavadním způsobem. Zmizí však nebezpečí, že zdroje pitné vody znehodnotí ropné látky. „Odstranění staré ekologické zátěže je posledním velkým projektem na tomto území," doplnil Němec.

Uchazeči mohou posílat žádosti do výběrového řízení do začátku ledna. Práce by měly skončit do konce roku 2015. Do té doby lze totiž čerpat peníze z Operačního fondu životní prostředí.