„Svazku se několikrát absolvovaná cesta na Státní fond životního prostředí do Prahy bohatě vyplatila. Na čistírnu odpadních vod bude připojeno devět set devadesát občanů, tři hotely, několik soukromých penzionů a rekreační chaty a chalupy. Do budoucna se počítá také s připojením Yacht Clubu Dyje sídlícího na březích Novomlýnské nádrže v katastru naší obce,“ řekl starosta Pavlova Vladimír Foltýn.

Společný projekt je rozdělený na dvě etapy. Druhá etapa, která zahrnuje vybudování kanalizačních systémů v obou obcích o délce téměř třináct kilometrů, plynule navazuje na první. Tu podpořily národní programy Státního fondu životního prostředí. Výsledkem je společná mechanickobiologická čistírna odpadních vod a také přivaděče k oběma obcím.

Na druhou etapu podal dobrovolný svazek obcí v rámci první výzvy operačního programu životního prostředí žádost o dotaci. Úspěšně. „Žádost byla schválena a v prosinci minulého roku jsme se Státním fondem životního prostředí uzavřeli smlouvu o podpoře. Hned následně se také rozběhlo čerpání peněz,“ pochlubil se Foltýn.

Dotace činí devadesát procent celkových veřejných výdajů akce. Fond soudržnosti zaplatí pětaosmdesát procent, to znamená téměř pětasedmdesát milionů korun. Státní fond životního prostředí přispěje pětiprocentním podílem, tedy téměř čtyřmi a půl miliony korun. Celkové náklady projektu, na kterém se finančně spolupodílejí i obě obce, se blíží stomilionové sumě.

„Na doplacení druhé etapy jsme si my i Milovice museli vzít úvěry. Náš podíl činí dvacet procent celkových nákladů, což v součtu představuje téměř dvacet milionů korun. A to je velká zátěž pro rozpočty malých obcí,“ přiznal starosta Pavlova.

Podle schváleného harmonogramu mají stavební práce skončit už letos. A v příštím roce by měla čistírna i kanalizace začít oběma obcím naplno sloužit.