Nacházejí se v katastrech Smolína, Pohořelic, Podivína, Mušova a Ladné.

„Předané parcely jsou zastavěny silnicí I. třídy, která tvoří obchvat města Pohořelice, a také dálnicí D2. Bezúplatný převod umožnil sjednocení vlastnictví pozemků a silnic,“ uvedla Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.