Krajský úřad Jihomoravského kraje proto vyzval dotčené instituce, případně i obyvatele města, aby v takzvaném zjišťovacím řízení poslali na úřad své připomínky. A to do dvaceti dnů od vyvěšení.

„Získali jsme mnohá kladná stanoviska, která nám dávají novou pozici při jednání o posouzení vlivu na životní prostředí. Děláme jen svoji práci,“ uvedl Zdeněk Šnobl ze společnosti Qinn Invest.

Snaží se vylepšovat návrhy

„Svá dvě předchozí oznámení stáhla firma poté, co získala vyjádření nespokojených občanů, občanských sdružení a naposled i kritiku samotného vedení města Břeclavi. Ve svých dalších oznámeních se pak snaží vylepšovat své návrhy tak, aby krajský úřad přesvědčila, že není nutné zkoumat vliv stavby na život lidí, životní prostředí, dopravu, památkový a kulturní ráz města,“ hodnotila Zuzana Candigliota ze sdružení Zelené Podluží.

Čtěte také: Qinn Invest bojuje o hobby market