Dešťové kanalizační systémy jsou dimenzovány dle norem, které hydraulické přetížení kanalizace za přívalových srážek připouští.

Pokud však dochází k zaplavování nemovitostí v takových situacích z uliční stoky zpětným vzdutím přes technická zařízení, resp. domovní šachty, je nezbytné odborně ověřit, zda vnitřní kanalizace objektu odpovídá normě (ČSN 756760).

Ta říká, že zařízení napojená na vnitřní kanalizaci, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stoce, na níž je nemovitost připojena, nesmí umožnit zaplavení budovy vodou.

Ohrožené prostory musí majitel nemovitosti chránit podle ČSN 12056-4, upravující projektování, údržbu a obsluhu domovních čerpacích stanic v rámci vnitřní kanalizace pro splaškové vody s fekáliemi či bez nich, a také pro vody dešťové. Je tedy dobré myslet na tento problém dříve, než letní přívalové srážky dorazí.