Přivítají je hlavně zemědělci. Slouží totiž jako příjmové místo pro výkup obilovin a skladování alternativních produktů.
Haly zbudovala dolnorakouská společnost Raiffeisen –Lagerhaus Weinviertel Mitte. Využila přitom výhodné polohy pozemků přímo u železnice.
„Ano, blízkost železnice byla jedním z rozhodujících momentů, proč koupit pozemky právě ve Vranovicích. Železnici chceme hojně využívat,“ osvětlil rozhodnutí ředitel společnosti Manfred Datler.

Podle jeho slov vyrostly haly v rekordním čase. V květnu Rakušané podepsali smlouvu s obcí a za dva měsíce už měli v rukou potřebná povolení. Začátkem července vjely na pozemky první bagry a osmnáctého se už uskutečnila první přejímka obilí.
Haly o rozměrech třicet krát padesát metrů pojmou naráz sedm až osm tisíc tun obilí a náklady na postavení hal se rovnají téměř třem a půl milionu korun. Jediné, co podle Rakušanů zbývá, je doladit okolí zastavěné zóny. „Máme v plánu terénní úpravy a výsadbu zeleně,“ potvrdil Datler.

Sám už si stihl ověřit pohostinnost obyvatel Vranovic. Spolu s dalšími třemi stovkami hostů včetně představitelů obce, rakouské společnosti i rakouských a českých zemědělců se zúčastnil slavnostního otevření hal. Rakušané si pochutnávali na pivu, koštovali místní víno a ochutnali i domácí guláš.
Firma se obchodem s obilovinami zabývá více než sto let, v Česku přesto otevřela první sklady až teď právě ve Vranovicích. Starosta Vranovic Jan Helikar věří, že společnost bude mít s obcí dobré vztahy. „Rádi bychom navázali vzájemnou spolupráci i se starostou Mistelbachu, kde společnost sídlí,“ přeje si starosta.