Nabídla Rakvickým dvě varianty spolupráce spojené s finančním prospěchem. Jednou je půlmilionová odměna ročně za zastavěnou plochu dvou hektarů. Druhá počítá se spoluúčastí obce na projektu s tím, že Rakvice budou žádat o dotaci. V konečné fázi má elektrárna stát na deseti až dvanáctihektarové ploše.
Zastupitelé zatím vyslovili pouze předběžný souhlas se zadáním změny územního plánu tak, aby na pozemku mohla případně elektrárna v budoucnu vyrůst.