Nabyvatelem je státní podnik Povodí Moravy, který je správcem a uživatelem tohoto vodního díla. Účetní hodnota převáděných pozemků překročila částku 2,2 milionu korun.

„Některé parcely se nacházejí pod hladinou nádrže. Další jsou tímto vodním dílem přímo dotčené. Nejvíce, celkem osmatřicet pozemků, převedl náš úřad v katastrálním území Dolních Věstonic,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Lysá.

Šestnáct pozemků, které Povodí Moravy získalo, se nachází v katastru Strachotína. Dalších deset jich leží u Šakvic, dva u Pavlova a jeden pozemek je v katastrálním území Brodu nad Dyjí.

„Tyto pozemky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkových úpravách. Jejich převodem došlo ke sjednocení správce vodního díla a pozemků,“ přiblížila smysl operace Lysá.