Mezinárodní soutěž s názvem Chisinau wines & Spirits competition se konala už po třiadvacáté. Jedna komise se věnovala hodnocení destilátů, dezertních, aromatizovaných a dalších speciálních vín, tři mezinárodní sedmičlenné komise s převahou zahraničních hodnotitelů z dvanácti států hodnotily vína ze čtrnácti zemí – celkem 291 vzorků.