Z velké dálky je vidět logo firmy a vedle něj nápis welcome to Fosfa City, tedy vítejte ve městě Fosfy. „Povzbuzuje to soudržnost mezi zaměstnanci. Abychom si řekli, jsme fosfáci, je to naše prostředí, kde působíme a které musíme kultivovat,“ vysvětlil zajímavý nápad ředitel personálního oddělení Fosfy Petr Brichcín.

Výrazný poutač navíc zakryl nevzhledný přechodový můstek. Fosfa je dnes jediným výrobcem kyseliny fosforečné termické a fosforečných solí v republice. Její historie sahá v Poštorné až do roku 1884, kdy byla v bývalé Schramově chemické továrně zahájena výroba kyseliny sírové a superfosfátu.