I tak je ovšem sklizeň obilí v regionu podle čísel u jednotlivých výnosů, které má Osička k dispozici, jednoznačně vyšší než v loňském roce. Například ozimý ječmen měl vloni v průměru výnos nad 4,5 tuny na hektar, zatímco letos je to zhruba o 0,7 tuny více. Jarní ječmen má potom výnos asi pět tun na hektar. Největší je ale zatím u ozimé pšenice, a to nad šest tun.

O lepší situaci na polích než před dvanácti měsíci se přesvědčují také ve firmě Zemax Šitbořice. „Teď máme nadprůměrnou sklizeň, protože jsme zrovna sklízeli nejlepší pole. Celkově očekáváme, že bude úroda zhruba v průměru. U nás bylo velké sucho, moc nepršelo," uvedl k úrodě pšenice ředitel Zemaxu Jiří Matoušek.

Podle Osičky doposud zemědělci na Břeclavsku sklidili celkem šedesát procent obilovin. Ozimý ječmen už je z pole pryč všechen, jarní zhruba ze čtvrtiny. U pšenic je sklizeno asi šedesát procent její plochy. „Jarní pšenice se ještě nesklízely. Řepka je naopak pryč určitě všechna. Žně pokračují celkem dobře, až na to, že občas někde shoří kombajn," pronesl Osička.

Žně jsou v plném proudu také v Bořeticích, kde pracovníci tamního zemědělského družstva už posekali všechen jarní ječmen. „Jeho sklizeň byla průměrná. Vody bylo více než v minulém roce. Úroda bude o něco větší než před rokem," sdělil předseda bořetického družstva Josef Maincl.

Příliš pochvalně už ovšem nemluví o počasí v době sklizně. „Nyní ve žních je to katastrofa, protože se do polí více méně nedá vjet. Někde jsou pole polehnutá, sklizňový výkon je slabý. Obilí se špatně sklízí," dal najevo Maincl svou nespokojenost.

Osička, který je také předsedou zemědělského družstva v Bulharech, by naopak více vodní vláhy na pole přivítal. „Krmné plodiny by potřebovaly, aby pořádně zapršelo. Například kukuřice by se ale mohla dostat na normální průměr," je přesvědčený Osička.

Co ovšem zemědělce na Břeclavsku stále trápí, jsou nízké výkupní ceny obilovin. „Nejhorší je, že některé patří ještě do minulého století, tím jak jsou nízké. Na druhé straně náklady rostou. Metrák pšenice nabízí za tři sta dvacet korun, krmné ječmeny pak zhruba za dvě stě padesát. Zemědělci na jedné straně jásají, na druhé straně jsou smutní, co se týče cen. Tam nepomůže ani ten výnos," doplnil Osička.