Zavedené slovní spojení břeclavská Tranza už neplatí. Celá firma s více než sto třiceti zaměstnanci je z více než devadesáti procent přestěhovaná do Lednice. Vedení firmy si od změny sídla slibuje výrazné úspory a lepší výsledky.

„V Břeclavi jsme fungovali v deseti halách. Tady je kompletní výroba v jedné. Ježdění techniky na více než dvanácti stech metrech jsme stáhli na dvě stě metrů. To znamená úspory a zhruba třicetiprocentní zvýšení produktivity. Vysokozdvižné vozíky dřív najezdily stovky kilometrů,“ vysvětlil hlavní důvody stěhování generální ředitel Tranzy Michal Virgovič.

Starosta Lednice Libor Kabát poznamenal, že vedení společnosti s obcí průběh stěhování probíralo. „Jejich původní plány byly, že se Tranza přestěhuje rychleji, tak jsme s tím museli počítat. Nakonec se to trochu protáhlo,“ uvedl Kabát.

Areál bývalé Fruty je rozlehlý. Starosta si pochvaluje, že strojírenská činnost zabírá právě část, která směřuje ven z obce. „Nepředpokládáme, že by se zhoršila situace z pohledu dopravy. Právě naopak. Nemyslíme si ani, že hrozí nějaké zhoršení podmínek pro okolní obyvatelstvo. Zvlášť kvůli nedalekým lázním vše pečlivě sledujeme a citlivě vnímáme, ale máme možnost vše diskutovat s managementem Tranzy,“ podotkl.

Tranza je významný zaměstnavatel. Devadesát procent její výroby tvoří dopravní válečky pro dálkovou hlubinnou dopravu a pásové dopravníky, zbývajících deset procent pak pražce a válečkové tratě. „Ze strojírenských podniků jsme na tom poměrně dobře. Máme asi šedesát procent výroby loňského roku, ale v podstatě můžeme přežít,“ poznamenal v souvislosti s všudypřítomnou krizí předseda představenstva Tranzy Antonín Pokorný.

Pokud se situace změní, může to pro Lednici znamenat i další pracovní příležitosti. Tranza zatím na svých pozemcích v areálu využívá asi čtyřicet procent veškeré kapacity. Na zbytku hospodaří Fruta, potažmo společnost Hamé, která má pozemky pronajaté do konce letošního září. Rozšíření strojírenské výroby bude samozřejmě záviset na počtu zakázek. „Naši zákazníci jsou poměrně stabilní. Jak to vypadá všude špatně, tak my jsme na tom relativně dobře,“ nevidí Pokorný nynější situaci nijak černě.

Jak podotkl generální ředitel podniku, přestěhování výroby neznamenalo nijak vážné dopravní komplikace pro zaměstnance. „Zajistili jsme nové autobusové linky. U brány Fruty vznikla nová zastávka. Osmdesát procent zaměstnanců dojíždí z Břeclavi a městských částí,“ konstatoval ředitel.

Z Břeclavi do Lednice dojíždí například mistr výroby Pavel Lubál. „Jezdím většinou na kole, občas autobusem. Lidé, kteří bydlí v Moravské Nové Vsi, to mají dál než dřív. Pro pracovníky z Poštorné či Charvátské Nové Vsi to vyjde nastejno,“ vyhodnotil pracovník.