Takové jsou výstupy genderových auditů, které zajišťuje Okresní hospodářská komora v Hodoníně u téměř desítky podniků v Jihomoravském kraji. „Ukazují se nám pozitivní příklady odstraňování stereotypů. Například v technických oborech bývají ženy často preciznější a psychicky odolnější,“ upozornil ředitel komory Michal Švagerka.

Záměrem hodnocení je pomoc podnikatelům ustálit a udržet zaměstnance v době jejich velkého nedostatku tak, aby nemuseli určitá místa obsazovat jen muži. Nebo naopak pouze ženy.

Audit vítá například ředitel hodonínského Tirexu, který vyrábí autoplachty, Lubor Dubšík. „Nemám čas si promluvit s každým zaměstnancem. Potřebuji vědět, jestli jsou spokojení. Tato studie přináší spoustu námětů,“ uvedl Dubšík.

Genderové audity
• K projektu se mohly přihlásit firmy, které podnikají v kraji a mají více než deset zaměstnanců na plný úvazek.

• Vytipované jsou čtyři podniky nad 250 zaměstnanců, čtyři od 50 do 250 a dvě firmy do 50 pracovníků.

Velkou výhodou pro účastníky projektu má být podle Švagerky to, že jim ukáže silné a slabé stránky. „Velmi zajímavá a důležitá je návrhová část auditu. Napoví, jaká zlepšení mají firmy udělat, aby stabilizovaly své pracovní týmy a zajistily si jejich věrnost,“ vysvětlil ředitel.

Nabídnuté možnosti využije i společnost Karel Kaňák z Rohatce, která vyrábí výsekové nástroje. „Děláme si i vlastní rozbory, ale teď budeme mít možnost srovnání s výsledky externího výzkumu našich zaměstnanců. Na základě toho zjistíme, co zlepšit,“ sdělil ředitel firmy Vladislav Polášek.

Projekt má sice skončit už v závěru léta, ale naváže na něj další. Tříletý. Podnikům umožní spolupracovat s talenty, zapojit do podnikového života matky i otce na rodičovské dovolené nebo zajistit krátkodobé hlídání dětí mimo mateřské školy. „Zúčastněné firmy získají možnost vyřešit aktuální nedostatek pracovníků jejich efektivnějším využitím. Díky provedeným změnám například zjistí, že nynější objem práce je možné udělat se stávajícími zaměstnanci,“ dodal ředitel Švagerka.

Archeolog Jiří Pajer s habánskou keramikou. Ilustrační foto
Pod radnicí postaví habánskou pec. Připomene vyhnané obyvatele