„Provedli jsme pouze hašení. Uvnitř se nenacházela žádná osoba, takže se nikomu nic nestalo," uvedl velitel zásahu Jaroslav Štokman.