V neobydlené budově hořelo uskladněné dříví. Objekt byl zakouřený, takže ho bylo nutné vyvětrat a dříví vyházet ven.