Například v pátek evidovali do šesté hodiny večer v kraji deset požárů porostů. „Po třech na Břeclavsku a na Brněnsku, další dva případy máme na Hodonínsku. Po jednom požáru jsme likvidovali v Brně a na Znojemsku,“ popisoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Škody odhadl dohromady na deset tisíc korun, zatímco uchránili majetek za nejméně čtvrt milionu. „S jarním počasím očekáváme tradiční nárůst počtu požárů porostů. Apelujeme proto na obyvatele, aby byli obezřetní, neodhazovali v přírodě nedopalky a biologický odpad na svých zahradách pálili bezpečně,“ doplnil mluvčí.

V souvislosti s tím zmínil další rizika spojená pálením biologického odpadu, kterému se věnují více či méně mnozí zahrádkáři. „Mezi příčiny typických jarních požárů patří neopatrnost a nedbalost lidí, kteří odhodili nedopalek, neuhlídali pálení nebo dokonce přistoupili k plošnému vypalování trávy. Vypalování trávy je přitom v České republice zakázáno,“ zdůraznil Mikoška.

Za takový přestupek hrozí až pětadvacet tisíc korun pokuty, podnikatelé ale zaplatí až půl milionu. Kontrolované pálení po úklidu zahrad se řídí příslušnými zákony a podmínkami z vyhlášek obcí. Důležitá je přiměřená velikost hromady, přítomnost dospělého a připravené prostředky k možnému uhašení.

Ohlašování přes formulář

Podnikatelů se pak týká povinnost oznámení plánovaného spalování přírodních materiálů hasičské záchranné službě. Ta stanoví příslušné podmínky nebo pálení přímo zakáže. „Ohlašování pálení však v případě větších ohňů doporučujeme i fyzickým osobám například přes internetový formulář. Nikdy však nevyužijí telefonní čísla tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení předejdou zbytečnému výjezdu jednotek hasičů,“ zdůraznil mluvčí Mikoška.

Při pálení klestí dozor čeká až do úplného shoření. Zároveň je připravený k uhašení při náhlé změně počasí nebo silném větru. V pruhu o šířce jednoho metru také odstraní hořlavé materiály až na zeminu, aby spáleniště izoloval. Samozřejmostí je zabezpečení dostatkem prostředků k hašení.

Místo pálení pak zodpovědná osoba kontroluje po pět dnů nebo do vydatného deště. Dohlédne také na průchodnost cest k místům spalování. „Spalování klestí lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů. Děti mladší patnácti let spalují odpad pouze za přítomnosti dospělých, kteří tím jsou pověření,“ upozornil mluvčí hasičů.