Minulý díl seriálu jsme věnovali zásadám volání na tísňovou linku 155. Dnes se budeme zabývat poskytováním první pomoci u člověka v bezvědomí se zástavou dechu podle doporučených postupů z roku 2005.

Nejprve je nutné zjistit stav vědomí postiženého. Dotyčného OSLOVÍME a nereaguje–li, způsobíme mu bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku či dotek do oblasti klíční kosti). Pokud ani v tomto případě postižený nezareaguje, je v bezvědomí.

Nyní UVOLNÍME DÝCHACÍ CESTY - záklonem hlavy a tahem za bradu (svoji ruku položíme na čelo postiženého a zakloníme mu hlavu, druhou rukou chytneme bradu a snažíme se jí nadzvednout). Tímto manévrem oddálíme kořen jazyka (tzv. zapadlý jazyk). Nikdy se nesnažíme uvolnit dýchací cesty tzv. vytažením jazyka! Po uvolnění dýchacích cest zjistíme přítomnost dýchání. Při záklonu hlavy postiženého se skloníme nad jeho ústa – slyšíme a cítíme proud vydechovaného vzduchu a při současném pohledu na odhalený hrudník sledujeme dýchací pohyby.

Nedýchá–li postižený vůbec a nebo NEDÝCHÁ normálně (pravidelně), ihned ZAVOLÁME 155 a zahájíme nepřímou MASÁŽ SRDCE (přítomnost tepu se již nezjišťuje, vše se řídí dle dýchání). Postiženého uložíme vždy na tvrdou podložku (masáž srdce na měkké posteli je neúčinná). Klekneme si vedle jeho hrudníku, umístíme hranu dlaně jedné ruky do středu hrudníku (na hrudní kost) a druhou ruku obdobným způsobem přiložíme na první.

Propleteme si prsty, nakloníme se nad hrudník a s propnutými lokty tlačíme na hrudní kost, aby docházelo ke stlačování o čtyři až pět centimetrů. Po každém stlačení uvolníme tlak na hrudník bez ztráty kontaktu s hrudní kostí. Opakujeme frekvencí 100 stlačení za minutu (tj. téměř 2 stlačení za sekundu).

Po 30 stlačeních opět uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady a provedeme dva UMĚLÉ VDECHY. Stiskneme nosní křídla a plynule vydechneme normální dechový objem do úst postiženého. V resuscitaci pokračujeme poměrem 30:2 až do okamžiku příjezdu posádky záchranné služby nebo do doby, kdy dojde k obnovení dýchání u postiženého.

Barbora Zuchová. Autorka je mluvčí záchrané služby