Minulý 4. díl byl věnován dušení. Dnes se budeme zabývat problémem krvácení a jeho stavění.Krvácení je stav, při kterém uniká krev z cév v důsledku porušení cévní stěny. Je- li ztráta krve velká, hrozí rozvoj šokového stavu – postiženému se zrychlý tep, je bledý, ztrácí kontakt s okolím a může upadnout až do bezvědomí. Pokud masivní krvácení nezastavíme včas, člověk vykrvácí a zemře, proto je nutné každé větší krvácení zastavit co nejdříve!

Pří zevním krvácení, vidíme krev vytékat ven, jsou ale i případy, kdy vytékající krev na první pohled nevidíme. (například krvácení pod oblečením, které je nasáklé krví). Je nutné postiženého vždy důkladně vyšetřit.

Ošetření zevního krvácení: na ránu přiložíme tlakový obvaz, jde-li o krvácení na končetině, zvedněme ji nad úroveň srdce. Postiženého uložíme na záda, zvedneme mu dolní končetiny, čímž zajistíme větší návrat krve k důležitým orgánům. Vždy sledujeme jeho životní funkce (vědomí a dýchání), pokud upadne do bezvědomí a přestane dýchat, zahájíme resuscitaci. V akutních případech při masivním krvácení lze použít přímé stlačení prsty do rány (riziko přenosu infekce – použít nejlépe chirurgické rukavice nebo oděv). Zástavu krvácení můžeme podpořit i použitím tzv. tlakových bodů.

Tlakové obvazy jsou nejčastějším způsobem zástavy krvácení. Na krvácející místo položíme sterilní vrstvu (sterilní čtverec nebo případně vyžehlený kapesník), nikdy nesmí jít o vatu nebo papírový kapesník. Na sterilní vrstvu přiložíme smotané obinadlo a pevně zafixujeme obvazem nebo trojcípým šátkem. Smotané obinadlo vytvoří tlak na porušenou cévu a tím dojde k zástavě krvácení. V případě, že vrstva prokrvácí, přiložíme další smotané obinadlo. Prokrvácené však již neodstraňujeme.

Tlakové body jsou místa (na spánkové a lícní tepně, krkavici, pažní a podklíčkové tepně, stehenní a podkolenní tepně a břišní aortě), ve kterých jsou tepny stlačitelné proti kosti. Tlakem na tato místa je možno stlačit cévu a pomoci zastavení krvácení. Využívá se vždy toho tlakového bodu, který je blíže srdci – mezi srdcem a krvácejícím místem.

Zaškrcení je až poslední volbou při zástavě krvácení! Rozhodneme-li se použít škrtidlo (v případech, kdy všechny ostatní způsoby selhaly a nezajistily zástavu krvácení), musí být uloženo správně. Nedostatečně utažené škrtidlo naopak podporuje krvácení. Musíme si uvědomit, že přiložením škrtidla zbavíme končetinu naprosto přísunu a odsunu živin. K zaškrcení je nutné použít dostatečně široké škrtidlo, nikdy nepřikládáme v těsné blízkosti kloubů a musíme velice pevně utáhnout.

V příštím 6. díle se budeme věnovat šokovým stavům a péče o tyto postižené.

Barbora Zuchová. Autorka je mluvčí záchranné služby