Ač jednou složkou této koalice byla vládní ODS, vedení její břeclavské městské organizace od začátku vedlo město do izolace nesmyslnou válkou proti všem.
Přitom je známá také neschopnost pana starosty vyjít s vedením kraje a státu. Z toho logicky vyplynuly problémy v získávání dotací z krajského a státního rozpočtu a dochází i k vážnému ohrožení možnosti získávat prostředky z Evropské unie. Proto rok vládnutí této koalice vedl k záměru výprodeje městského majetku a k destabilizaci fungování městského úřadu.

Rozpadá se odbor kultury a školství, byla narušena funkčnost majetkového odboru, byl zrušen odbor regionálního rozvoje a tím bylo zrušeno i investiční oddělení. Dokončované stavby, zahájené v minulém volebním období, nejsou řádně dozorovány.

V Městské policii se snižují stavy strážníků. Zhoršuje se bezpečnost občanů. Na městském úřadě mezi úředníky vládne atmosféra strachu a nedůvěry. Přes odpor kulturní veřejnosti je přestěhováno městské muzeum. Zkušení, odborně zdatní úředníci odcházejí. Za tento stav přímo zodpovídá starosta města Dymo Piškula.
V posledním týdnu se změnila výchozí povolební situace. Šest členů koalice za ODS ztratilo vazbu na politickou stranu, za kterou kandidovali. Město je definitivně politicky izolováno. Město je v krizové situaci!

Vidíme jedinou reálnou možnost, jak krizi v Břeclavi řešit, ve vzniku široké koalice. Koalice složené z reálně uvažujících zastupitelů, zvolených na kandidátkách Pro Regionu a ODS, rozšířenou o zastupitele ČSSD, KDU-ČSL a VPM.

Taková koalice je schopna odstranit následky neblahého působení pana starosty a jeho spojenců. Tato koalice bude schopna získávat prostředky z krajského a státního rozpočtu a nebude dopředu znevýhodněna při získávání dotací z operačních programů. Široká koalice vrátí do řízení města skutečné demokratické principy. Široká koalice vyvede město z krize a izolace, do kterého se dostala Břeclav díky panu starostovi Piškulovi a vedoucím představitelům bývalé kandidátky dnes již neexistující ODS města Břeclav.

Vyzýváme všechny rozumně a reálně uvažující zastupitele z kandidátek Pro Regionu a ODS, aby zvážili, co je dobré pro Břeclav. Obecné blaho a trvalý rozvoj našeho města by měl být náš společný cíl.

Výbor místní organizace ČSSD
a Klub zastupitelů ČSSD v Břeclavi