O to těžší musí být pro jeho nejbližší spolupracovníky loučení s takovou osobností. Neměli by zapomenout ani na něj, ani na práci, kterou vykonal. Lidé v obci mohou jen doufat, že jeho následovníci dokončí projekty, na kterých pracoval. A neovlivní je boj o uvolněné křeslo.