Naproti tomu lesníci a myslivci jsou ti správní dobrodinci. Hladovým obyvatelům lesní říše, kterým sníh překryl potravu, podstrojují různé laskominy, aby nečas přečkali.