Neznám sice tamní poměry, ale z pohledu běžného člověka se mi to zdá mírně řečeno ujeté. No nevím, co by někteří tamní lidé řekli na stárka, který má rodiče rodilé Vrbečáky, ale potom se dozvíme, že jeho dědeček pochází ze sousední vesnice. Mladík už bude stárkem, a tak nezbude, než ho práva zbavit.