Důkazem je i poslední velký objev archeologů na Pohansku. Léta chodili kolem mírné vyvýšeniny, aniž by je napadlo podívat se na ni důkladněji. Nepřišla jim zajímavá. A teď se mohou díky odkrytí základů církevní stavby z doby Velké Moravy chlubit nejvýznamnějším objevem za posledních třicet let.

Nález hracího kamene, který je zřejmě prvním svého druhu na území České republiky, to jen umocňuje. Jako by nám naši předkové chtěli vzkázat, že za největšími poklady nemusíme nikam do tramtárie. Máme je totiž často přímo pod nosem.