Tvrdí to alespoň na základě dobových záznamů prezident recesistické kravihorské republiky Václav Petrásek. Příliš prý nepomáhala ani vidina na soudobé poměry zajímavých půjček. Mám pocit, že motivace penězi není ani dnes v případě vinic dostatečným lákadlem. Vydělat se totiž dá i jinde, a bez mozolů. Zato by ale mohla být účinná přesně opačná taktika – posílat do vinohradů kopat některé lidi za trest. Pro mnohé nenapravitelné lumpy by to možná byl ideální výchovný prostředek.