Když přijdou sucha, všechno uschne, když moc prší, úroda shnije. Anebo ji zničí jarní mrazíky, jak se to letos přihodilo velkoněmčickým ovocnářům. Nechtěl bych být v jejich kůži. Je skličující vědět, že byť se budu snažit sebevíc, výsledek může být nakonec žalostný. Záleží na vyšší moci, kterou počasí nesporně je. Ovocnáři a zemědělci vůbec by možná měli začít přemýšlet nad firemními kaplany. Od vrtochů počasí je totiž může uchránit leda tak modlení.