Stejné byty, stejné kuchyňské linky, stejné dlaždičky. A stejné domy, samozřejmě ze stejných panelových dílů. A uvnitř stejně spokojené rodiny. Dnešní realita velkých panelových sídlišť je ale bohužel jiná, i když opět víceméně stejná: téměř všechna se změnila v nepříliš bezpečná místa, kde je třeba mít se na pozoru. I břeclavští radní se rozhodli řešit neutěšené poměry sídliště Na Valtické stejně jako další města: otevřením služebny městské policie. A stejně jako jiní doufají v malý zázrak.