Podle knihy velkobílovického vydavatelství toho není zase tolik. Navíc Věstonickou venuši vytvořil bůhvíkdo a Lichtenštejnové, kteří vybudovali Lednic〜ko–valtický areál, pravda, nebyli také zrovna pravověrní Moravané. Ale není všem dnům konec. Mohli bychom ještě zabodovat třeba rekordním počtem komárů.