Ale k pravdě má tohle spojení dost daleko. Lidé na tato milá zvířátka zpravidla nadávají. Nějak je nezajímá, že je k ničení dřevin prostě předurčila příroda. Vždyť člověk je mnohem větší kazisvět. Takový bobr jen užívá svých hlodáků k nasycení a na menších říčkách „jen“ hradí cestu vodě. To je ale šikula…