Myslím, že je dobře, když se někdo chce starat právě o cennou památku z devatenáctého století. Bez zájmu by jen chátrala a usazoval by se v ní prach. Takto má aspoň šanci ožít kulturou a připomenout nejen Břeclavanům, ale také turistům, co je to Charvátské Podluží.

Svými výstavami tak může směle konkurovat muzeu.