Vážený pane doktore, s politováním jsem zaznamenal zprávu o tom, že Zdravotní ústav v Brně v rámci úsporných opatření rozvázal pracovní poměr s jedním z předních entomologů, odborníků na problematiku komárů, RNDr. Oldřichem Šebestou, zaměstnancem detašovaného pracoviště Břeclav. Takovéto rozhodnutí nejen já, ale i starostové obcí a měst sdružených v Dobrovolném svazku obcí Lednicko–valtický areál vnímají jako velmi necitlivé a bezohledné k regionu jižní Moravy.

Komáři na jižní Moravě tvoří sice neodmyslitelnou součást ekosystému lužního lesa, nicméně přemnožení tohoto hmyzu vnímají negativně nejen obyvatelé tohoto regionu, ale především turisté, kteří ve statisících ročně navštěvují Lednicko-valtický areál, který je přemnožením komárů, jako jedno z mála míst v republice, téměř pravidelně postihován.

Na jedné straně se za státní peníze snažíme o řízené povodňování lužního lesa, řešíme následky povodní (naposledy v roce 2006), obojí je doprovázeno přemnožením komárů, na straně druhé se zbavujeme odborníka, jehož práce je neocenitelná při sanaci komářích kalamit. V době komářích kalamit, které zde přicházejí prakticky po každé větší záplavě, která nastane v teplém období roku, můžeme napočítat v průběhu jediné minuty někdy až několik set útoků samiček na osobu. Za této situace je pobyt na postižených lokalitách prakticky nemožný, a to i pří použití repelentních přípravků.

S trochou škodolibosti bych si dovolil osoby odpovědné za výše uvedené personální opatření pozvat na pozdně květnový cyklistický nebo turistický výlet po LVA. Věřím, že by pak rozhodnutí bylo opačné.

úvodní část dopisu starosty Břeclavi Dymo Piškuly hlavnímu hygienikovi ČR Michaelu Vítovi