Město tak činit nemohlo, protože to bylo moc práce a velmi složité, a je vždy lepší se odpovědnosti zbavit na úkor jiného, než ji nést sami. Dnes již je také každému jasné, že tak pracné to zase není, když se smlouvy ve většině opakují. Tento jejich účelový postup však byl samozřejmě v rozporu se zákonem, neboť ten jednoznačně říká, jakým způsobem se mají vybírat firmy, je-li zakázka hrazena z veřejných finančních prostředků.

K žádnému výběrovému řízení však nedošlo, město rozhodlo samo, jako kdyby rozhodovalo za svoje, a hájilo se tím, že veškeré náklady z jejich rozhodnutí ponesou kupující, tudíž nedojde k financování z veřejných prostředků, a proto je vše v pořádku.

Samozřejmě, že tento jejich postup, já na bráchu a brácha na mě, neušel občanům a ostatním realitním kancelářím a byl podroben silné kritice, a to jak do způsobu houfného prodeje bytů, tak i do výběru realitních kanceláří. Město se však nemýlí a postupuje správně, nechali se slyšet zástupci města.

Antimonopolní úřad, který obdržel stížnost na tento postup, však měl jiný názor a rozhodl, že došlo k porušení zákona, a udělil městu pokutu 30 tisíc korun. Město se ve své samolibosti samozřejmě odvolalo, ale rozhodnutí bylo vyšším orgánem potvrzeno.

Tímto, jak to vypadá, je věc vyřešena, utichla, ale již nikdo veřejnosti nesdělil, kdo a hlavně z čeho pokutu zaplatil, a jak je možné, že protiprávní stav i nadále trvá a vybrané realitky dál vydělávají na neznalosti občanů. Tento současný stav jasně nevadí nikomu a odpovídá přísloví, že vlk se nažral a koza zůstala celá. (Redakčně kráceno).

RADOMÍR FIKR. Autor bydlí v Břeclavi