Město odpovědělo, že: „Pro hospodaření se svým majetkem využívá především své odbory a příspěvkové organizace, které zajišťují prodej nebo pronájem majetku. S ohledem na rozsah pronajímané plochy u objektu bývalého úřadu byla radou města vybrána firma, které je zadáno zprostředkování pronájmu celého objektu.“
„Ach jo, co se dá dělat! Asi nepoužívám ty správné páky!“ povzdechl si majitel RK a přestal se tímto zabývat

Pro následující roky dostaly důvěru od města Břeclav dvě „vyvolené“ realitní kanceláře, které zprostředkovávaly realitní obchody města.
Uplynulo několik let a Břeclaví se rozneslo, že město bude prodávat část svého bytového fondu prostřednictvím realitních kanceláří.

„Přihlásím se také! Vždyť s prodejem bytů nájemníkům jsem začal už před léty, jako jednatel první společnosti v Břeclavi, která se rozhodla prodat své byty nájemníkům. Připravil jsem prodej dvou set dvaceti bytových jednotek, zkušenosti mám! Určitě bude nějaké výběrové řízení!“ a poslal na Městský úřad Břeclav nabídku spolupráce.
Dny a týdny plynuly, téměř dva měsíce a žádná pozvánka na pohovor, žádná odpověď.

„Co se děje? To přece není normální?“ podivoval se majitel realitky, že nebyl vůbec pozvaný k pohovoru, a to zejména proto, že se již veřejně šuškalo, které realitní kancelžře jsou těmi vyvolenými.

„To snad nemůže být pravda! Vždyť mezi těmi vyvolenými je i jedna kancelář, jejíž majitel v době, kdy já již měl zkušenosti s prodejem bytů, on ještě ani netušil, že bude za čas v Břeclavi podnikat v oblasti realit. Čím si tu důvěru zasloužil?“
Sedl a napsal starostovi stížnost na způsob výběru realitních kanceláří.

Tentokrát mu přišla odpověď okamžitě, pro něj bohužel negativní. Kromě dvou, již dříve „vyvolených“ realitek, byly vybrány další tři. Jejich výběr byl odůvodněn tím, že s nimi už město dříve spolupracovalo a mělo s nimi dobré zkušenosti.

„Pane starosto, lhali jste mi před léty, když jste mi sdělili, že prodejem a pronájmem majetku města se budou zabývat jen ty dvě vyvolené realitní kanceláře a nebo mi lžete nyní, když mi sdělujete, že jste oslovili pět realitek, se kterými město již spolupracovalo a mělo s nimi dobré zkušenosti? Sám jistě uznáte, že tyto dvě odpovědi si odporují,“ dotazoval se ve stížnosti a chtěl vědět konkrétní zásluhy vybraných realitních kanceláří.

Bohužel odpověď pana starosty na stížnost byla velmi nekonkrétní a v následující odpovědi se schoval za vyjádření jednoho ze svých úředníků, kde byl způsob výběru vysvětlen tak, že majitele realitní kanceláře přešla chuť se dále tímto zabývat.

Nyní se ale těší, až se naplní věta v závěrečném odstavci odpovědi. Že město Břeclav věří, že se v budoucnu najde příležitost, kdy město Břeclav bude moci v oblasti zprostředkování realitních obchodů využít i jeho spolupráci. Majitel realitní kanceláře také věří a upřímně se těší. Ale je realista. Za tohoto vedení nebo vedení jen trochu pozměněného to asi nebude.

MIROSLAV PODVESKÝ. Autor je majitel realitní kanceláře